Two sisters hugging

3,75

  • Deze ‘thank you’ kaart weerspiegelt een innige omhelzing en is leuk om aan je zus, moeder, tante, nicht, vriendin te geven. Zij zullen verrast zijn.
  • This thank you card reflects an intimate embrace and is fun to give to your sister, mother, aunt, niece, girlfriend. They will be surprised.